Ustawy , rozporzadzenia

Podstawa prawna :

1. Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.

Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388

2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Copyright (c) Feniks 2011. All Rights reserved. Powered by Ovetec CMS | admin | mapa strony