Zarządzanie projektami

Oferujemy wsparcie przy realizacji, monitorowaniu i rozliczaniu przedsięwzięć objętych dofinansowaniem.

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie:

  • określania kwalifikowalności wydatków,
  • analizy ryzyk związanych z realizacją,
  • wyboru personelu i podwykonawców projektu,
  • monitoringu postępów realizacji projektu i sprawozdawczości,
  • przygotowania wniosków o płatność,
  • końcowego rozliczenia projektu.
Copyright (c) Feniks 2011. All Rights reserved. Powered by Ovetec CMS | admin | mapa strony