Zarządzanie nieruchomościami

ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

mgr  Elżbieta Jaworska

lic. nr 24819

 

Dzięki wykwalifikowanej kadrze administracyjno-technicznej oferujemy wszystkim naszym Klientom profesjonalną i rzetelną obsługę. Proponujemy wszechstronny i dopasowany do indywidualnych potrzeb Właściciela pakiet usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami, w tym nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi.

Zarządzamy także nieruchomościami przeznaczonymi na wynajem w imieniu i zastępstwie właściciela.

W wyniku naszych działań gwarantujemy Państwu:

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi:

 • właściwą gospodarkę ekonomiczno-finansową nieruchomości,
 • bezpieczeństwo użytkowania i właściwą eksploatację nieruchomości,
 • optymalna gospodarkę energetyczną w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego,
 • bieżące administrowanie nieruchomością,
 • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,
 • uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Zarządzanie nieruchomościami na wynajem (mieszkaniowymi i komercyjnymi) w zakresie:

 • pozyskanie najemcy lokalu na optymalnych warunkach,
 • bieżąca kontrola płatności,
 • obsługa rozliczeń z tytułu eksploatacji lokalu, ubezpieczeń, podatków itp.,
 • bieżące naprawy i konserwacje,
 • obsługa w zakresie mediów, w tym zawieranie umów, kontrola zużycia, obsługa rozliczeń,
 • reprezentowanie Właściciela wobec innych podmiotów, w ramach uzgodnionych z właścicielem,
 • nadzór nad lokalem w zakresie prawidłowości korzystania z niego przez najemcę,
 • doradztwo w zakresie remontów, adaptacji, modernizacji i rozbudowy itp.,
 • prowadzenie bieżącego harmonogramu konserwacji budynku, instalacji i urządzeń,
 • regularne inspekcje i przeglądy obiektu, urządzeń i instalacji w budynku,
 • zlecanie robót w nieruchomości, zarówno wynikających z harmonogramu, jak i interwencyjnych w uzgodnieniu z Właścicielem,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • kontrola i optymalizacja kosztów gospodarowania nieruchomością,
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań dla właściciela z zakresu gospodarki nieruchomością

Copyright (c) Feniks 2011. All Rights reserved. Powered by Ovetec CMS | admin | mapa strony